EU-varemerke

Eit EU-varemerke som blir registrert gjeld i alle land som er medlem i EU (gjeld ikkje i EØS).

Søkjarar som er busette i Noreg og selskap som har sete i Noreg, kan sende søknad om EU-varemerke (EUTM) direkte til varmerkemyndigheita EUIPO i Alicante, men det kan lønne seg å benytte ein fullmektig som har rett til å hjelpe klientar i EU.

Les meir om EU-varemerke

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: