Fellesmerke

Eit fellesmerke er eit felles varemerke til bruk for medlemane av ei forening/samanslutning eller eit garanti-/kontrollmerke for ei myndigheit eller samanslutning som fører kontroll med varer/tenester. Til dømes stempel på økologiske varer, miljømerke eller felles merke til bruk for medlemer av idrettsforbund.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: