Forretningskonsept / forretningsidé

Forretningsidear, forretningskonsept eller forretningsmetodar kan i utgangspunktet ikkje registrerast som verken patent, varemerke eller design.

Du kan altså ikkje få vern for noko som kun er ein idé. Men, det kan vere mogleg å beskytte enkelte delar av eit konsept eller ein metode.

Forretningsmetode: korleis man kan drive næringsverksemd.

Forretningsidé: den generelle og grunnleggjande ideen bak verksemda,

Forretningskonsept: enkeltelement som er sett saman til eit heile. Heilheita representerer korleis ein kan drive næringsverksemd. Døme kan vere franchisekonsept eller TV-format. 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: