Førstesøknadar patent

Ein ”førstesøknad” er den første søknaden som omhandlar oppfinninga. Søkjaren kan vere frå Noreg eller utlandet.

”Øvrige søknadar” er søknadar som har vore behandla tidlegare, anten i Noreg eller i utlandet. Dei aller fleste av desse søknadane har prioritet frå en tidlegare søknad.

Du finn alle søknadar innleverte til Patentstyret i søkjetenesta vår.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: