Oppattaking

Viss søknaden din er lagt bort, kan den takast opp igjen mot at du retter mangelen som førte til borteggjinga og betalar eit gebyr.

Fristen for å ta opptatt søknadsbehandlinga er to månader for varemerke og design, og fire månader for patent. Fristen blir rekna frå utløpet av den fristen som førte til at søknaden blei lagt vekk.

Du finn informasjon om gebyra i prisoversikta for kvart område:

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: