Gjenopptaking

Viss søknaden din er henlagt, kan den gjenopptakast mot at du retter mangelen som førte til henlegginga og at du betalar eit gjenopptakingsgebyr.

Fristen for å gjenoppta søknadsbehandlinga er to månader for varemerke og design, fire månader for patent. Fristen reknast frå utløpet av den fristen som førte til at søknaden blei henlagt.

Du finn informasjon om gebyra i prisoversikta for kvart område:

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: