Grace period

Også kalla nyheitsfrist.

Denne nemninga blir brukt innanfor designrett.

Det er mogleg å søkje eit design registrert sjølv om designet er blitt gjort kjent offentleg (allment tilgjengeleg) før ein designsøknad blir innlevert. Fristen for å innlevere designsøknaden er tolv månader frå designet først blei offentleggjort (nyheitsfrist).

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: