Henlegging

Behandlinga av ein søknad opphøyrer fordi søkjaren ikkje har betalt ei avgift, eller ikkje har svart på ei melding frå Patentstyret i innan fristen.

Henlagte søknader kan gjenopptakast under visse føresetnader.

Ver merksam på at henlegging berre skjer under søknadsbehandlinga, og kun for visse typer fristar.

Henlegging er ikkje det same som at eit varemerke er nekta registrert.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: