Individuell karakter (design)

For å få einerett på eit design, må designet vere nytt og ha individuell karakter.

Eit design har individuell karakter viss helheitsinntrykket designet gir den informerte brukaren skil seg frå heilheitsinntrykket denne brukaren får av andre design.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: