Informert brukar (design)

Ein fiktiv person som vi brukar som mal for å avgjere om eit design har individuell karakter.

Personen er godt opplyst om kva for produkt som finst på marknaden i den aktuelle produktkategorien, men vedkommande er ikkje ekspert eller profesjonell på området. For å avgjere om eit design har individuell karakter, spør man seg om ein informert brukar vil sjå tydeleg forskjell på det søkte designet og andre design som finst.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: