Innehavar

Den som eig patentet, varemerkeregistreringa og/eller designregistreringa. Vi kan også omtale søkjaren som innehavar av søknaden.

På patentområdet blir også nemninga patenthavar brukt.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: