IPC-klassar

Vi klassifiserte tidlegare alle patentsøknadar som kom inn til Patentstyret etter klassifikasjonssystemet International Patent Classification (IPC).

Formålet med klassifiseringa er å ha ei ordning av patentskrifter slik at det skal vere mogleg å finne fram all nyttig informasjon som betyr noko for granskinga.

Hovudklassane er:

  • Seksjon A: Menneskelege behov
  • Seksjon B: Industrielle arbeidsoperasjonar; transport
  • Seksjon C: Kjemi; metallurgi
  • Seksjon D: Tekstilar; papir
  • Seksjon E: Bygg- og anleggsteknikk; gruvedrift
  • Seksjon F: Maskinteknikk; belysning; oppvarming; våpen; sprenging
  • Seksjon G: Fysikk
  • Seksjon H: Elektroteknikk

Frå oktober 2015 har Patentstyret brukt klassifiseringa CPC (Cooperative Patent Classification). Les meir om dette

Du finn meir informasjon på engelsk om IPC på nettsidene til WIPO (World Intellectual Property Organization)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: