IPR

Engelsk forkorting for Intellectual Property Rights.

Dette samleomgrepet omfattar dei rettane som også er omtala under immaterialrett og industrielt rettsvern.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: