Klagenemnda for industrielle rettar

Klagenemnda for industrielle rettar (KFIR) er eit uavhengig, domstolsliknande organ som ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Klagenemnda behandlar klagar på Patentstyret sine avgjerder innanfor patent, varemerke og design. Den behandlar også klagar som gjeld føretaksnamn, edelmetallova og forskrift om registrering av ansvarsmerke.

Du skal rette klagar over Patentstyret sine vedtak til Patentstyret, men Klagenemnda overtek all saksbehandling.

I tillegg behandlar og avgjer Klagenemnda klagar over enkelte av dei avgjerdene Plantesortnemnda treff etter lov om planteforedlerrett.

Nettside KFIR

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: