Kunngjering

Kunngjering av opplysningar om patent, varemerke og design skjer i Norske tidende.

Vi gir ut Norsk patenttidende og Norsk varemerketidende kvar veke. Designtidende kjem ut annankvar veke.

Vi kunngjer opplysningar om nye varemerke og design når desse blir registrert.

Vi kunngjer bibliografiske opplysningar om patentsøknadar ved søknadsinnleveringa og når søknaden blir allment tilgjengeleg etter 18 månader.

Patentet kunngjerast også når det blir meddelt.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: