Luktmerke

Du kan registrere ei spesiell lukt for ei vare, eksempelvis lukt av øl for dartpilar eller lukten av motorolje for magasin.

Dette er ein type varemerke kor det per i dag herskar tvil om dette går inn under nemninga varemerke og korleis desse eventuelt skal kunne bli gjengitt grafisk.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: