Lydmerke

Ein spesiell lyd som angir eit kommersielt opphav kan registrerast som varemerke.

Døme kan vere lyden når man slår på ei datamaskin eller lyden når eit program på radioen startar.

Du må levere inn ei skildring av lyden og ei lydfil saman med varemerkesøknaden.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: