Mothald

Nærliggande teknologi som er beskreve i andre patentsøknadar, patent, tidsskrift eller annan litteratur (gjeld heile verda) og som blir trukke fram som del av saksbehandlinga.

Eit mothald blir brukt i vurderinga av om ein søknad tilfredsstiller krava til å få patent. Uttrykket ”nemnde publikasjonar” blir brukt på same måte som ”mothald”.

Sjå også sitering

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: