Motsegn - design

Alle som meiner at eit design er blitt registrert på feilaktig grunnlag, kan be om at Patentstyret foretar ei administrativ overprøving av designregistreringa.

Administrativ overprøving har erstatta motsegnsystemet for designregistreringar.

Dette kan gjerast når som helst etter at designet er blitt registrert mot å betale ei avgift.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: