Motsegn - varemerke

Alle som meiner at eit varemerke er registrert på feilaktig grunnlag, kan sende inn ei skriftleg motsegn mot registreringa til Patentstyret.

På bokmål kallast dette innsigelse.

Fristen for å sende inn ei motsegn er tre månader frå den dagen registreringa ble kunngjort. Motsegna kan føre til at registreringa heilt eller delvis blir oppheva.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: