Ny / nyheitskrav

Gjeld for oppfinningar/patentering og design.

Ei oppfinning må vere ny for å vere patenterbar. Den må også skilje seg vesentleg frå kjent teknikk - sjå oppfinningshøgd.

Eit design må også vere nytt for å kunne registrerast.

Alt som gjeld oppfinninga eller designet som anten er omtalt i tidlegare patent, tidsskrift eller annan litteratur (gjeld heile verda), kan vere til hinder for å få patent eller få registrert designet. Det same gjeld viss oppfinninga eller designet har vore vist på utstilling eller under foredrag, omtalt i ei avis eller vore lagt ut for sal.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: