Overføring

Du kan krevje at eit varemerke blir overført til deg dersom du meiner å ha betre rett til varemerket enn den som er søkjar/innehavar.

Du må bevise retten til varemerket før overføring kan skje. Eit slikt krav om overføring må stillast innan 3 månader frå kunngjering i Norsk varemerketidende.

Les meir om overføring av eit varemerke

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: