Overvaking

Ei teneste som Patentstyret tilbyr kor du kan få regelmessig informasjon om rettar andre har (som gjeld patent/varemerke/design), saksgangen i ei bestemt sak eller kva som kjem inn av søknader på eitt bestemt område.

Du kan også bruke varslingstenesta vår. Da kan du bli varsla på e-post når konkurrentar søkjer om rettar eller det skjer endringar innanfor eit valt område.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: