Patenterbar / patenterbarheitsvurdering

Ei oppfinning er patenterbar viss alle vilkåra for å meddele patent er oppfylde.

For å finne ut om vilkåra for patentering foreligg, foretar Patentstyret ei patenterbarheitsvurdering.

Les meir:

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: