Protest

Innvendingar mot ein søknad om varemerke, patent eller design før den eventuelt blir registrert som varemerke/design eller meddelt til patent.

Ein protest kan sendast inn når som helst før søknaden blir registrert/meddelt.

Les meir om moglegheita for å levere inn ein protest mot ein søknad om varemerke, patent eller design.

Etter registrering av varemerke/design eller meddeling av patent brukast nemninga motsegn eller administrativ overprøving.

Korleis skal du levere ein protest?

Du kan anten

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: