Rørlige bilete

På engelsk blir nemninga "moving images" brukt.

Døme på slike rørlige bilete kan vere eit bevegelig ikon på ei nettside eller ein vignett på ein kinofilm.

Døme:

Rørslemerke, til dømes dette som er registrert i Danmark for sykesenger (sjå http://www.vendlet.dk/)

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: