Rørlige bilete

På engelsk blir nemninga "moving images" brukt.

Døme på slike rørlige bilete kan vere eit bevegelig ikon på ei nettside eller ein vignett på ein kinofilm.


 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: