Særpreg (varemerke)

Eit varemerke må ha særpreg / vere særprega for å kunne registrerast. I dette ligg det at merket må vere eigna til å skilje verksemda sine varer/tenester frå andre sine.

Varemerket må kunne tiltrekke seg ei viss merksemd, og må kunne feste seg i erindringa til den som møter merket. For eksempel vil ein liten strek, ei enkel ramme eller eit ord som «innholdsforteikning» vanskeleg bli oppfatta som særprega.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: