Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Supplerande undersøking

Dette er ei undersøking som søkjaren av ei designregistrering kan be Patentstyret utføre mot eit gebyr.

Søkjaren må merkje av i søknadsskjemaet at dei ønskjer dette. Ved ei supplerande undersøking skal Patentstyret kartleggje forhold som kan vere til hinder for at søkjaren kan oppnå designrett. Vi sender ein rapport til søkjaren kor vi gir melding om eventuelle funn, men vi nektar ikkje å registrere på bakgrunn av dette. Sjå designforskrifta § 14.


Fann du det du lette etter?
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: