Verdsorganisasjonen for handel - WTO

Verdsorganisasjonen for handel (World Trade Organisation - WTO) er den leiande internasjonale organisasjonen for regulering av verdshandelen.

Lenke til World Trade Organisation - WTO 

WTO er grunna på tre pilarar - handel med varer, handel med tenester og immaterielle rettar.

Dei immaterielle rettane er regulert i TRIPS-avtala (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - 1994).

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: