Verdsorganisasjonen for immaterialrett

Verdsorganisasjonen for immaterialrett (World Intellectual Property Organization - WIPO) er ein av FN sine spesialorganisasjonar.

Nettstaden til WIPO - www.wipo.int

WIPO har som hovudoppgåve å fremje utviklinga av immaterielle rettar globalt og er den sentrale internasjonale organisasjonen på dette området.

WIPO har 182 medlemsland og har sitt hovudsete i Genève, Sveits.

Kontaktinformasjon til WIPO

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: