Verdspatent

Dette finst ikkje. Det finst inga myndigheit som kan gi eit patent som dekkjer heile verda.

Eit patent i Noreg gir berre einerett i Noreg.

Viss du ønskjer patent i fleire land, kan du søkje i kvart enkelt land, regionalt ved European Patent Office (EPO) eller gjennom den internasjonale patentsøkjeordninga PCT.

For meir informasjon, sjå Patentering utanfor Noreg.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: