Personvern

Denne personvernerklæringa handlar om korleis Patentstyret samlar inn og bruker informasjon om besøkande på nettstaden vår.

Kontaktinformasjon for Patentstyret.

Nettstatistikk og informasjonskapslar / cookies

Patentstyret bruker informasjonskapslar (cookies), som dei fleste nettstader gjer.

Informasjonskapslar er små informasjonsfiler som blir liggjande igjen på datamaskina di for at nettstaden skal virke best mogleg for deg som brukar, og for å samle inn viktig informasjon om dine rørsler på nettet. Denne informasjonen er viktig i arbeidet vårt med å lage ein brukarvennleg nettstad for deg som brukar. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics

Google Analytics bruker informasjonskapslane (cookies) til å registrere IP-adressa di. Døme på kva statistikken gir oss svar på er: kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varar, kva for nettstader brukarane kjem frå og kva for nettlesarar som brukast.

Ei IP-adresse er definert som ei personopplysning fordi ho kan sporast tilbake til ei bestemt maskinvare og dermed til ein enkeltperson. For å hindre identifisering av deg som enkeltperson bruker Patentstyret eit script (kode) som anonymiserer opplysningar ved å fjerne dei siste sifra frå IP-adressa før informasjonen blir lagra av Google. Dermed kan ikkje lagra IP-adresser brukast til å identifisere den enkelte brukaren, sjølv om informasjonen som blir samla inn lagrast på Google sine servarar i USA. Motteke opplysningar er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Bruk av informasjonskapslar (cookies) medfører ingen sikkerheitsrisiko for deg, men du kan når som helst deaktivere eller avvise bruk av informasjonskapslar på datamaskina di ved å justere dei nødvendige innstillingane i nettlesaren.

Meir informasjon

Du finn meir informasjon på www.nettvett.no

Takk for tilbakemeldingen din!
Denne siden ble sist endret: