Design: regelverk og snarvegar

Utvalde sider om design: lover og forskrifter, klassifisering, søknadsinnlevering, prisar, internasjonale avtalar, designtidende, klageordningar.

Søk i databasen til Patentstyret

Søk i databasen til Patentstyret

Designlova og designforskrifta

Lov om vern av design - designlova (lenka går til Lovdata)

Forskrift til designlova - designforskrifta (lenka går til Lovdata)

Norwegian Designs Act (uoffisiell omsetjing)

Norwegian Design Regulations (uoffisiell omsetjing)

Klassifisering

Klassifisering av design (inkl. Locarno-klassifisering på norsk)

Locarno Classification (lenke til WIPO)

Norsk designtidende

Norsk designtidende i PDF-format 

Søknadsinnlevering og skjema

Ny søknad med veiviser

Ny søknad om design (lenke til Altinn)

Korrespondanse til Patentstyret  (lenke til Altinn)

Skjema

Prisar og betaling

Prisar

Betalingsinformasjon

Betalingsforskrifta (lenke til Lovdata)

Internasjonale avtalar

Haag-systemet (lenke til WIPO)

EU-design - generell informasjon (lenke til EUIPO)

EU-design - regelverk (lenke til EUIPO)

Klageordningar

Klageordningar for design

Klagenemnda for industrielle rettar (lenke til KFIR)

Avgjerder avsagde av KFIR (lenke til KFIR)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: