Behandlingstid for designsøknadar

Sjå når du kan forvente å få svar på søknadar og brev.

Status for november 2019

Søknadar om design

Du kan forvente svar på søknaden din innan 2 måneder.

Målet vårt: 3 månader 

gronn_lys80.png

Dersom du har sendt svar til oss på brev om formelle manglar eller registreringshindringer, kan du forvente tilbakemelding innan 3 veker.

Målet vårt: 3 uker

gronn_lys80.png

Kundetilfredsheit

92 % av dem som fikk registrert eit design i 2018 var tilfredse med Patentstyret.

Målet vårt: 85 %

gronn_lys80.png

Kvalitetsmåling

I 2018 hadde 100 % av kontrollerte søknadar rett kvalitet i søknadsbehandlinga.

Målet vårt: 96 %

gronn_lys80.png

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: