Behandlingstid for designsøknader

Sjå når du kan forvente å få svar på søknader og brev.

Status for august 2023

Søknader om design

Du kan forvente svar på søknaden din innan 2 månader.

Målet vårt: 3 månader 

Grønt trafikklys

Dersom du har sendt svar til oss på brev om formelle manglar eller registreringshindringer, kan du forvente tilbakemelding innan 3 veker.

Målet vårt: 3 veker

Grønt trafikklys

Kundetilfredsheit

89 % av dem som leverte søknad om registrering av design i 2021 er tilfredse med Patentstyret. (Med tilfreds meiner vi dei som har gitt ein score på 4 eller 5 på ein skala frå 1 til 5.)

Målet vårt: 85 %

Grønt trafikklys

Kvalitetsmåling

I 2021 hadde 100 % av kontrollerte søknader rett kvalitet i søknadsbehandlinga.

Målet vårt: 96 %

Les om kvalitetsarbeid i Patentstyret

Grønt trafikklys

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: