Søk design i Noreg

Vi tilrår at du les alle 11 punkta før du trykkjer «Start designsøknaden».

8. Design i andre land

Ønskjer du å registrere designet ditt i fleire land, kan du starte med å levere inn ein søknad i Noreg eller søkje direkte i dei aktuelle landa. 

Det er lurt å registrere designet ditt i alle di landa kor du har tenkt å utnytte designet kommersielt, men det blir også dyrare jo fleire land du søkjer vern i. 

Viss du søker i Noreg først og vil behalde same virkedato når du søker internasjonalt, må du søkje innan 6 månader frå leveringsdatoen til Patentstyret.

Anten du vel å starte med ein søknad i Noreg eller du vil søkje direkte til andre land, har du følgjande moglegheiter:

  • starte i Noreg
  • søkje i kvart enkelt land
  • søkje gjennom Haag-systemet
  • søkje EU-design

Les meir om designregistrering i andre land

Har du lese alle 11 punkta øvst på sida?