Søk design

For å søkje om designregistrering i Noreg, leverer du ein søknad til Patentstyret. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer søknaden din. Vi tilrår at du les alle 11 punkta før du trykkjer "Start søknaden" nedst.

8. Design i andre land

Ønskjer du å registrere designet ditt i fleire land, kan du starte med å levere inn ein søknad i Noreg eller søkje direkte i dei aktuelle landa. 

Det er lurt å registrere designet ditt i alle di landa kor du har tenkt å utnytte designet kommersielt, men det blir også dyrare jo fleire land du søkjer vern i. 

Viss du søker i Noreg først og vil behalde same virkedato når du søker internasjonalt, må du søkje innan 6 månader frå leveringsdatoen til Patentstyret.

Anten du vel å starte med ein søknad i Norgeg eller du vil søkje direkte til andre land, har du følgjande moglegheiter:

  • Starte i Noreg
  • Søkje i kvart enkelt land
  • Søkje gjennom Haag-systemet
  • Søkje EU-design

Les meir om designregistrering i andre land