Søk design i Noreg

Vi tilrår at du les alle 11 punkta før du trykkjer «Start designsøknaden».

10. Har du ikkje norsk personnummer?

Patentstyret tilbyr ei sikker elektronisk løysing for kundane våre utan norsk personnummer. Du kan kommunisere elektronisk med oss, arkivere søknader, gjennomføre betalingar og finne kvitteringar og meldingar frå oss - alt på eitt stad.

Les korleis du kan levere ein søknad og kommunisere med Patentstyret elektronisk utan eit norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon berre på engelsk).

Har du lese alle 11 punkta øvst på sida?