Søk design

For å søkje om designregistrering i Noreg, leverer du ein søknad til Patentstyret. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer søknaden din. Vi tilrår at du les alle 11 punkta før du trykkjer "Start søknaden" nedst.
hjelm_design700x300.png

1. Kva er eit design?

Designregistrering gir vern for utsjånaden og forma til eit produkt (ikkje konsept eller teknisk funksjon). Søkjer du om registrering av design hos Patentstyret, kan du få ein einerett til å utnytje designet kommersielt i Noreg.

Alle slags fysiske gjenstandar, skjermbilete, ikon, grafiske symbol, typografi og ornamentering kan registrerast som design. Du kan også registrere eit interiør eller delar av ein gjenstand.

Ønskjer du å registrere ein animasjon (for eksempel eit animert ikon for ein dataskjerm), må du bruke søknadsskjema i Altinn.

Design_eksempler2.jpg

Paxster: Designreg.: DM/080789. Foto: Loyds Industri AS
Defa: Designreg.: 082698. Foto: Defa
Vestre: Designreg.: 083858. Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS