Søk design

For å søkje om designregistrering i Noreg, leverer du ein søknad til Patentstyret. Her ser du ni punkt du bør tenkje på før du trykker på knappen "Start søknaden" nedst.
hjelm_design700x300.png

1. Kva er eit design?

Designregistrering gir vern for utsjånaden og forma til eit produkt (ikkje konsept eller teknisk funksjon). Søkjer du om registrering av design hos Patentstyret, kan du få ein einerett til å utnytje designet kommersielt i Noreg.

Alle slags fysiske gjenstandar, skjermbilete, ikon, grafiske symbol, typografi og ornamentering kan registrerast som design. Du kan også registrere eit interiør eller delar av ein gjenstand.

Ønskjer du å registrere ein animasjon (for eksempel eit animert ikon for ein dataskjerm), må du gjere dette i Altinn.

Design_eksempler2.jpg

Paxster: Designreg.: DM/080789. Foto: Loyds Industri AS
Defa: Designreg.: 082698. Foto: Defa
Vestre: Designreg.: 083858. Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS