Søk design

For å søkje om designregistrering i Noreg, leverer du ein søknad til Patentstyret. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer søknaden din. Vi tilrår at du les alle 11 punkta før du trykkjer "Start søknaden" nedst.

4. Kva kostar det?

Å søkje om registrering av design kostar kr 1900, og du betaler når du sender inn.

Prisen inkluderer registrering av eit design for fem år. Søkjer du om fleire design samtidig, må du betale kl 1300 i tilleggsavgift (samregistreringsavgift) for kvart ekstra design (berekna pris visast undervegs når du fyller ut søknaden).

I punkt 6 kan du lese om kva som skal til for å levere fleire design i same søknad.

For meir informasjon om prisar, sjå prislista.

Viss du ønskjer å betale med faktura, må du søkje designregistrering via Altinn.