Søk design i Noreg

Vi tilrår at du les alle 11 punkta før du trykkjer «Start designsøknaden».

9. Ønskjer du hjelp?

Har du spørsmål til korleis du registrere design, ta kontakt med Patentstyret. Du kan ringje kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med ein rettleiar eller ein saksbehandlar. Du kan også besøke oss i lokala våre i Oslo - sjå kontaktinformasjon.

Har du spørsmål om korleis du bør leggje opp IPR-strategien din, anbefaler vi å kontakte ein privat rådgjevar eller eit patentbyrå for å få hjelp.

Sjå oversikt over aktørar på nettsida IPRhjelp.no.

Har du lese alle 11 punkta øvst på sida?