Søk design

For å søkje om designregistrering i Noreg, leverer du ein søknad til Patentstyret. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer søknaden din. Vi tilrår at du les alle 11 punkta før du trykkjer "Start søknaden" nedst.

6. Søkje om fleire design samtidig

Du kan søkje om inntil 10 design i same søknad, viss dei har same eigar og høyrer til same produktkategori (hovudklasse i systemet for produktklassar, Locarnoklasse).

Du betaler då ei avgift for kvart design utover det eine som er inkludert i søknadsavgifta. Ønskjer du å søkje om fleire enn 10 design i same søknad, må du søke via Altinn.

Du kan sjå korleis vi tel design i illustrasjonen under:

count_design500_2.png