Søk design i Noreg

Vi tilrår at du les alle 11 punkta før du trykkjer «Start designsøknaden».

6. Søkje om fleire design samtidig

Du kan søkje om fleire design i same søknad, viss dei har same eigar og høyrer til same produktkategori (hovudklasse i systemet for produktklassar, Locarnoklasse).

Du betalar då ei avgift for kvart design utover det eine som er inkludert i søknadsavgifta. Ønskjer du å søkje om fleire enn 100 design i same søknad, må du søkje via Altinn.

Du kan sjå korleis vi tel design i illustrasjonen under:

Har du lese alle 11 punkta øvst på sida?