Føretaksnamn / firmanamn

Føretaksnamn (tidlegare firmanamn) blir registrert i Føretaksregisteret i Brønnøysund.

Korleis skal du registrere føretaksnamnet ditt?

For å registrere føretaksnamnet ditt gå til til Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Særprega namn

Du kan registrere namn som direkte beskriv verksemda til føretaket ditt, men da vil du kun få vern mot heilt identiske namn. For at du skal hindre andre i å bruke forvekselbare namn, må namnet ditt vere særprega.
Les meir om korleis du kan beskytte føretaksnamnet eller firmanamnet

I visse tilfelle kan eit føretaksnamn også registrerast som varemerke.
Les meir om vilkåra for å registrere eit varemerke.

I daglegtale brukast begrepa firma, bedrift og føretak mykje om kvarandre. Men i norsk lov brukast ordet "føretak".

Klager på føretaksnamn

Viss du meiner at et føretaksnamn registrert i føretaksregisteret er forvekselbart med ditt føretaksnamn eller varemerke, kan du sende inn ein klage til Patentstyret. Det same gjeld også viss føretaksnamnet krenkjer dine rettar til verna personnamn.

Forvekselbare føretaksnamn betyr til dømes at det likner på føretaksnamnet eller varemerket ditt, anten ved måten namna ser ut på eller skrivast, eller ved måten det uttalast. Det som blir avgjerande er om andre (dine potensielle kundar) vil kunne ta feil av ditt og andre sine namn.
Les meir om korleis du kan klage på registrering av eit føretaksnamn eller firmanamn

Regelverk

Foretaksnavnelov: Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (lenke til Lovdata)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: