Fornying / årsavgift

For å oppretthalde rettane dine, må du betale fornyingsavgifter for varemerke og design eller årsavgifter for patent.

Kor mykje, når og korleis skal du betale?

Det er frivillig å fornye retten din. Vi sender derfor ikkje ut faktura på årsavgifta for patent, eller fornyingsavgift for varemerke og design. 

OBS: Før du betaler: Dersom du skal gjere endringar i søknaden eller registreringa, må du melde dette skriftleg til oss i god tid før du betaler fornyinga.
Korleis melde inn endringar.

Slik betaler du: Gå til Betalingsinformasjon

Varsling

Patentstyret sender eit brev med varsel til deg som søkar eller innehavar eller til fullmektigen din ca. to månader før betalingsfristen. Patentkundar med fullmektig blir kun varsla når den først avgifta skal betalast.

Vi tilrår likevel at du opprettar eit gratis elektronisk varsel. For å gjere dette må du registrere deg som bruker i søkjetenesta til Patentstyret.
Klikk på «Logg inn» øvst til høgre i søkjetenesta for å opprette ein ny brukarkonto, eller logg deg inn fyrst når du set opp eit varsel.

For å opprette eit varsel:

  • Gå til søkjetenesta til Patentstyret
  • Søk opp saka
  • Klikk på varslingsikonet til venstre (bjølla). Knappen «Varsling sak(er)» visast. Eventuelt klikk på «Opprett varsel» dersom du har opna saka.
  • Følg instruksane vidare for å opprette elektronisk varsling. Du vil då få varsling på e-post ca. ein månad før neste betalingsfrist.

Les meir om varsling

Fornyingar og årsavgifter i andre land

Avgifter og gebyr knytte til fornyingar av varemerke- og designregistreringar og årsavgifter på patent varierer frå land til land. For å vite kor mykje du skal betale i andre land, må du ta kontakt med fullmektigen din eller med patentverket i det aktuelle landet.

Kva skjer om du ikkje betaler avgifta innan fristen?

Dersom du ikkje betaler avgifta innan fristen, sender vi eit siste varsel om dette til deg som søkjer eller innehavar eller til fullmektigen din. Dette brevet sender vi ca. to månader før siste betalingsfrist. For å oppretthalde patentsøknaden, patentet eller registreringa, må du betale årsavgifta eller fornyingsavgifta og ei tilleggsavgift (forseinkingsavgift) innan seks månader frå den opphavlege betalingsfristen.

Patentsøknaden blir endeleg henlagt eller patentet opphøyrer viss du ikkje betaler årsavgifta og forseinkingsavgifta innan siste frist.

Varemerke- og designregistreringa stansar dersom du ikkje betaler fornyingsavgifta og forseinkingsavgifta innan siste frist.

Moglegheit for å gjenopprette saka

Dersom du ikkje har overhalde siste frist for betaling, og du dermed har tapt retten din, kan du be om at saka likevel blir teken under framleis behandling.
Les meir om kva som skal til for å få innvilga framleis behandling til tross for fristoversittnga.

Meiner du at du betalte innan siste frist? Då kan du kontakte Patentstyret.

Europeiske patent i Noreg

Meir informasjon om årsavgifter for EP-patenter i Noreg

Fornying av internasjonale registreringar

Design: internasjonale designregistreringer fornyast gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization)

Varemerker: internasjonale varemerkeregistreringer fornyast gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization)

Gjeldande regelverk

Lenkjene går til Lovdata.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: