Finn varemerke, design, patent
fus-forside_960.png

Forundersøkingar

Tenkjer du nytt innanfor teknikk, varemerke, logo eller design, kan ei forundersøking gi deg opplysingar av avgjerande tyding for planane dine. Forundersøkingar er ei betalt teneste.

NB: Begrensa tilbod på forundersøkingar på varemerke og på patentområdet i juli. Les meir.

Gode avgjerder

Skal du ta gode avgjerder må du stille dei riktige spørsmåla - og du må gjere det så tidleg som mogleg i prosessen.

Under kategoriane design, varemerke og patent finn du meir informasjon om dei enkelte tenestene. Har du andre behov, kontakt oss og fortel om dine ønskjer. Vi har ingeniørar, juristar og erfarne saksbehandlarar som gir deg denne viktige informasjonen - så du kan ta dei riktige avgjerdene. Og best av alt - du får opplysningane i løpet av nokre dagar!

Bestill forundersøking

Du kan bestille forundersøkingar innafor fagområda varemerke, patent og design. Vi tilrår at du brukar det elektroniske skjemaet på Altinn av omsyn til tryggleik og moglegheit for sporing.
Bestill ein forundersøking

Konfidensiell behandling

Alle forundersøkingar utførast etter lovpålagt teieplikt. Bestiller du ei forundersøking er du sikra full konfidensialitet.

ISO-sertifisert teneste

Patentstyret sine forundersøkingar har oppnådd ISO-sertifisering - eit internasjonalt standardisert kvalitetssikringssystem. 
Les meir om ISO-sertifisering

Atterhald

Søka blir gjort i allment tilgjengeleg informasjon. Resultatet av ei undersøking er ikkje bindande for Patentstyret ved ein senare søknad.

Sjekk sjølv

Du kan også sjekke databasen til Patentstyret sjølv. Der finn du all offentleg tilgjengeleg informasjon om varemerke, patent og design i Noreg - heilt gratis.
Søk i databasen

Vurderer du andre marknader enn det norske eller vil du undersøkje om ei oppfinning er ny? Vi har samla nokre aktuelle databasar som dekkjer fleire land. Tenestene er fritt tilgjengelege.
Søk i internasjonale databasar


Fann du det du lette etter?
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Alternativ: Tilbakemeldingene dine er verdifulle for oss, og vi setter pris på om du kan bruke 3 minutter til å svare på noen enkle spørsmål om våre nettsider.

Ja Nei