Forundersøkingar - prisar og leveringstid

Leveringstid

Leveringstid frå bekrefta bestilling:

 • Patent: vanlegvis maks. 10 vyrkedagar
 • Varemerke: vanlegvis maks. 4 vyrkedagar
 • Design: vanlegvis maks. 5 vyrkedagar 

Prisar

Pristilbud: For alle produkt med timepris gir vi pristilbud på førespurnad.

Sjå prisane for dei ulike produkta:

Varemerke   |   Design   |   Patent


Varemerke


Design

 • Søk på designrettar 
  Undersøking av om eit design likner eller er identiske med tidlegare registrert design i Noreg. 
  Fastpris NOK 1 800 ekskl. mva
   
 • Tillegg for kvart ekstra design i same klasse:
  NOK 500 ekskl. mva

Patent

 • Dialogsøk
  Har du funne opp noko og er usikker på om det finst frå før?
  Søk etter teknisk informasjon saman med ein av våre ekspertar.
  Fastpris NOK 2 360 ekskl. mva. (to timars søk).
   
 • Grunnlag for Freedom to Operate
  Informasjon om nærliggjande rettar for analyse av handlingsrom. 
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det komme kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde).

 • Validitetssøk 
  Finne materiale som ikkje allereie er funne ved tidlegare nyheitsundersøkingar av det gjeldande.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde.)
   
 • Innleiande patentsøk
  Oversikt over nærliggjande oppfinningar. Kostnadseffektiv datafangst. 
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartiklar, kr 250 per stk.)
   

 • Patenterbarheitsvurdering
  Fullstendig nyheitsgransking og vurdering av oppfinningsshøgda.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartiklar, kr 250 per stk.)
   
 • Nyheitsundersøking
  Utfyllande gransking og kommentarar frå saksbehandlar på kvarvidt ei oppfinning er ny.  
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartikler, kr 250 per stk.)    
   
 • Teknikkoversikt
  Utfyllande gransking og kommentarar frå saksbehandlar om patent og søknader på eit teknisk område.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartiklar, kr 250 per stk.)

 • Overvaking
  Vi kan levere overvaking av teknisk område nasjonalt og internasjonalt.
  Prisen avheng av omfanget på oppdraget. Vi gir eit uforpliktande pristilbod i forkant.
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: