Forundersøkingar - prisar og leveringstid

Leveringstid

Leveringstid frå bekrefta bestilling:

 • Patent: vanlegvis maks. 10 vyrkedagar
 • Varemerke: vanlegvis maks. 4 vyrkedagar
 • Design: vanlegvis maks. 5 vyrkedagar

HasteleveringVi leverer ikkje hasteoppdrag inntil vidare grunna koronaviruset.  


Prisar

Pristilbud: For alle produkt med timepris gir vi pristilbud på førespurnad.

Se prisane for dei ulike produkta:

Varemerke   |   Design   |   Patent


Varemerke

 • Liknande varemerke
  Timepris NOK 1180 ekskl. mva
  Hastelevering (innan 24 timar): timepris NOK 1 800 ekskl. mva.
   
 • Registrerbarheitsvurdering 
  Fastpris NOK 1 500 ekskl. mva
  (per varemerke inkl. tre vareklassar)
   
 • Hastelevering (innan 24 timar) per varemerke inkl. tre vareklassar: 
  Fastpris NOK 3 000 ekskl. mva
   
 • Pr. klasse utover tre, uavhengig av leveringstid
  NOK 500 ekskl. mva


Design

 • Søk etter rettar 
  Undersøking av om eit design likner eller er identiske med tidlegare registrert design i Noreg. 
  Fastpris NOK 1 800 ekskl. mva
   
 • Hastelevering (innan 24 timar): 
  Fastpris NOK 3 600 ekskl. mva
   
 • Tillegg for kvart ekstra design i same klasse, uavhengig av leveringstid: 
  NOK 500 ekskl. mva

Patent

 • Dialogsøk
  Søk etter teknisk informasjon saman med ein av våre ekspertar.
  Fastpris NOK 2 360 ekskl. mva. (to timars søk).
   
 • Grunnlag for Freedom to Operate
  Informasjon om nærliggjande rettar for analyse av handlingsrom. 
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det komme kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde).

 • Validitetssøk 
  Finne materiale som ikkje allereie er funne ved tidlegare nyheitsundersøkingar av det gjeldande.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde.)
   
 • Innleiande patentsøk
  Oversikt over nærliggjande oppfinningar. Kostnadseffektiv datafangst. 
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartiklar, kr 250 per stk.)
   

 • Patenterbarheitsvurdering
  Fullstendig nyheitsgransking og vurdering av oppfinningsshøgda.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva. 
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartiklar, kr 250 per stk.)
   
 • Nyheitsundersøking
  Utfyllande gransking og kommentarar frå saksbehandlar på kvarvidt ei oppfinning er ny.  
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartikler, kr 250 per stk.)    
   
 • Teknikkoversikt
  Utfyllande gransking og kommentarar frå saksbehandlar om patent og søknadar på eit teknisk område.
  Timepris NOK 1 180 ekskl. mva
  (I tillegg kan det kome kostnader i samband med søk i nokre kommersielle databasar avhengig av teknisk fagområde. Tillegg for ev. tidsskriftartiklar, kr 250 per stk.)
   
 • Hastelevering (innan 24 timar), alle tenester:
  Timepris NOK 1 800 ekskl. mva.
  (NB: Vi tilbyr ikkje desse tenestene som hasteoppdrag: «Grunnlag for Freedom to Operate» og «Dialogsøk»).
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: