Kopiteneste

Vi kan levere kopiar av søknadar og andre saksdokument.

Saksdokument frå og med 1. april 2012 kan du finne gratis i søkjetenesta vår,

Dokument som ikkje er tilgjengeleg i søkjetenesta kan du bestille på e-post post@patentstyret.no.

Leveringstid

  • Vi sender kopi av dokumenta så fort som mogeleg seinast 10 vyrkedagar etter at vi har motteke bestillinga.
  • Hastebestillingar: Merk hastebestillingar med «Haster» i emnefeltet.

    Vi leverer så fort som mogeleg forutsett at omfang og ressursar gjer det mogeleg.
    Eventuelt kjem vi med konkret informasjon om leveringstidspunkt.

Kopitenester er gratis frå 1. juli 2018.

Bestilling av prioritetsbevis

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: