Kopiteneste

Vi kan levere kopiar av søknader og andre saksdokument.

Saksdokument frå og med 1. april 2012 kan du finne gratis i søkjetenesta vår.

Dokument som ikkje er tilgjengeleg i søkjetenesta kan du bestille på e-post post@patentstyret.no.

Leveringstid
Vi sender kopi av dokumenta så fort som mogeleg i henhold til omfang og ressursar. Eventuelt kjem vi med konkret informasjon om leveringstidspunkt.

Ved hastebestillingar, vennligst spesifiser dette i emnefeltet.

Kopitenester er gratis frå 1. juli 2018.

Bestilling av prioritetsbevis

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: