Norsk patenttidende

Norsk patenttidende er ein publikasjon som inneheld kunngjeringer innanfor patentområdet.

Søking i patent og allment tilgjengelege patentsøknadar

  • Det er ikkje mogeleg å søkje på tvers av alle Patenttidende på denne nettstadan.
  • For å få fleire opplysningar om norske patent og allment tilgjengelege patentsøknadar, kan du sjekke Patentstyret si søkjeteneste.

Norsk patenttidende i PDF-format

Norsk patenttidende er publisert i PDF-format og ordna etter årstal.

Nokre av filene er store, og det kan derfor ta litt tid å laste dei ned.

OBS: Vi jobbar for tida med å digitalisere Tidende. I den samanheng ønskjer vi å kome i kontakt med kundar som brukar Tidende for å lære om behovet knytt til kunngjering av industrielle rettar. Dersom du brukar Tidende på jamleg basis, ta gjerne kontakt med prosjektleiar Jan Fredrik Sturm (jfs@patentstyret.no) for ein prat.

Norsk patenttidende 2003
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.