Patent: regelverk og snarvegar

Utvalde sider om patent: lover og forskrifter, patentretningslinjer, søknadsinnlevering, prisar, internasjonale ordningar, patenttidende, klageordningar.

Søk i databasen til Patentstyret

Søk i databasen til Patentstyret

Patentlova og patentforskrifta

Lov om patent - patentlova (lenka går til Lovdata)

Forskrift til patentlova - patentforskrifta (lenka går til Lovdata)

Lov om retten til oppfinningar som er gjort av arbeidstakere (lenka går til Lovdata)

Norwegian Patents Act (uoffisiell omsetjing)

Norwegian Patents Regulations (uoffisiell omsetjing)

Employees' Inventions Act (uoffisiell omsetjing)

Patentretningslinjer

Patentretningslinjer

Siste endringar i patentretningslinjene

Norsk patenttidende

Norsk patenttidende i PDF-format 

Søknadsinnlevering og skjema

Ny søknad med vegvisar

Ny søknad om patent (lenke til Altinn)

Korrespondanse til Patentstyret  (lenke til Altinn)

Skjema

Språkkrav for patentsøknadsøknader og patent

Prisar og betaling

Prisar

Betalingsinformasjon

Betalingsforskrifta (lenke til Lovdata)

Internasjonale ordningar

Validering av EP-patent i Noreg

Representasjonsreglar overfor EPO

Patent Prosecution Highway

Nyheitsgransking - internasjonal type (ITS)

PCT resources (lenke til WIPO)

PCT Applicant's Guide (lenke til WIPO)

Patentscope database (lenke til WIPO)

Klageordningar

Klageordningar for patent

Klagenemnda for industrielle rettar (lenke til KFIR)

Avgjerder avsagde av KFIR (lenke til KFIR)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: