Teknologi innen karbonfangst
Foto: iStock

Carbon Capture Technology

Patentlandskapsanalyse: Rapporten handlar om patenteringstrender innan karbonfangst.

Rapporten er utarbeidd i samarbeid med Gassnova, ei statsverksemd under Olje- og energidepartementet som skal fremme teknologiutvikling, kompetanseoppbygging og kostnadseffektive løysingar for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS).

Rapporten er delt inn i åtte teknologiområder som anses som dei viktigaste forskingsområda innan karbonfangst.

Dataa er analyserte på eit globalt, overordna nivå, men vi ser også nærmare på korleis norske aktørar hevdar seg innan karbonfangstteknologi.

Les rapporten: Carbon Capture Technology (PDF)

Sjå oversikta over andre patentlandskapsanalysar

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: