Vindmøller på fjellet
Foto: Jason Blackeye (Unsplash)

Grøn teknologi – globale trendar og moglegheiter

Patentlandskapsanalyse: Denne rapporten tek for seg patenteringstrender innan eit utval grøne teknologiområder.

Områda blei valde ut blant anna på bakgrunn av politiske føringar og prioriteringar rundt grøn teknologi dei siste 10-20 årene.

Underlaget for analysen er basert på patentsøknader knytt til temaa CO–fangst og avgrensande tiltak, fornybar energi og transport.

I rapporten går vi gjennom og analyserer dataa på eit globalt overordna nivå, samt korleis norsk og nordisk innovasjon passar inn i denne samanhengen.

Les rapporten: Grønn teknologi – globale trender og muligheter (PDF)

Sjå oversikta over andre patentlandskapsanalysar

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: