Validering av EP-patent: prisar og fristar

Validering av EP-patent: prisar og fristar

Dokument-
type hos EPO

Type validering

Frist for å sende inn krav

Pris

Faktura-frist
A1/A2

Publisering av søknad (provisorisk vern)

ingen NOK 0 --
A8

Retting i bibliografiske data for A1/A2

-- NOK 0 --
A9

Retting i krav for A1/A2

ingen NOK 0 --
B1

Validering av patent

3 mnd frå meddelelse hos EPO

NOK 5500 1 mnd
B2

Endra patent etter motsegn

3 mnd frå kunngjering hos EPO

NOK 5500 1 mnd
B3

Endra patent etter avgrensing/ overprøving

3 mnd frå kunngjering hos EPO

NOK 5500 1 mnd
B8

Retting i bibliografiske data i framside for B1/B2/B3

-- NOK 0 --
B9

Retting i krav og evt framstilling for B1/B2/B3

ingen NOK 1200 1 mnd

 

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: