Regelverk - patent

Patentlova, patentforskrifta, betalingsforskrifta, patentretningslinjer og andre relevante lover og forskrifter på patentområdet.

Patentlova og patentforskrifta

(Lenklene går til Lovdata)

Patentretningslinjer

Andre lover og forskrifter på patentområdet

(Lenkjene går til Lovdata)

Andre lover og forskrifter

(Lenkjene går til Lovdata)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: